Verimlilik Takibi
Üretim Takibi
Takım Ömrü Yönetimi
Katalog

Erp-Mrp Entegrasyonu

Kapasitematik, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve MRP (Üretim Kaynak Planlama) sistemlerini içeren hemen hemen tüm üçüncü sınıf yazılımlarla entegre edilebilir.

İşinizin diğer tüm alanlarıyla bağlantılı yerleştirme çalışmanızla iş akışınızda yer alan manuel ve gereksiz işleri süreç dışı bırakabileceksiniz. İşler daha kolay bir şekilde yönetilecek, takip edilecek ve birleştirilecek. Ve stoklar daha iyi yönetilerek personel değişim oranı hızlandırılacak. Bunların hepsi kârlılığınızı artırır.

ERP yazılımı tipik olarak üretimden finansa, insan kaynaklarına ve daha fazlasına kadar tüm alanları kapsayan kapsamlı çözümler sunar.

Kendi içerisinde olan Micro ERP ile ERP Yönetimi Olmayan firmalarda ERP hizmetinin sağlanması ve Kapasitematik üretim verileri ile doğrudan erişim sağlanır.