Verimlilik Takibi
Üretim Takibi
Takım Ömrü Yönetimi
Katalog

Erp Nedir? Kullanım Amacı Nelerdir?

ERP, “Enterprise Resource Planning” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe “Kurumsal Kaynak Planlama” anlamındadır. Ticari kurumların para, iş gücü, malzeme, makine parkı ve sabit kıymetler gibi kaynaklarını planlaması süreçleridir. Tüm firmalar için stratejik bir yönetim aracı olan ERP, çözüm ortaklarını da kapsar. İşbirliği yapılan tedarikçiler, nakliyeciler, gümrükçüler, sigortacılar gibi iş ortaklarının süreçte yeri vardır.

Kurumsal bir firmanın sistemlerine ERP’nin entegre edilmesi, koordinasyon içinde eşgüdümlü hareket imkanı verir. Süreçteki bütün paydaşlara ilgilendikleri konuda bilgi sağlar ve süreçler arası bilgi ihtiyacını en aza indirir. Firmaların kaynaklarını ve bilgilerini merkezileştirmesi de en önemli işlevidir.

Tüm kanallarda stokların kusursuz entegrasyonu veya omni-channel (çok kanallı) mimari söz konusu olduğunda verilerin değerlendirileceği ve paylaşılacağı zemin, ERP entegrasyonu zeminidir. Bu entegrasyon, online dünyaya ayak uydurmayı sağlar ve hızlı, ölçeklenebilir ve verimli bir e-ticaret sistemi sunar.

Erp,Mrp Bağlatınları ve cift yönlü API ile Kapasitematik’den Erp’e ERP’den Kapasitematik’e anlık veri akışı ile İş emirleri ile planlamaların kontrol edilmesi sağlanır.